Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2018./2019.- programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2018./2019. - programske zemlje (KA103).

Rezultati su dostupni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.