Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini (drugi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Akademsku mobilnost u 2017. – 2.krug prema sljedećim stavkama:

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu
(nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum)
Ova stavka odnosi na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu
(kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)
Ova stavka odnosi na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.

Sve informacije o mogućnostima razmjene i postupku prijave dostupne su na sljedećoj poveznici:
www.erf.unizg.hr/hr/medunarodna-suradnja/razmjena-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja/natjecaj-za-akademsku-mobilnost