Natječaj za akademsku mobilnost u 2017. godini (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Akademsku mobilnost u 2017. – 1.krug prema sljedećim stavkama:

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima:

Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti tijekom cijele 2017. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja.
Radni program za 2017. godinu (za stavku a)

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu
(nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum)
Ova stavka odnosi na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. siječnja do 1. srpnja 2017.
Radni program za 2017. godinu (za stavku b)

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)
Ova stavka odnosi na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. siječnja do 1. srpnja 2017.
Radni program za 2017. godinu (za stavku c)

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje
Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti tijekom cijele 2016. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja.

Za ovu najavu obratite se stručnoj suradnici za međunarodnu suradnju koja će ispuniti zajedničku tablicu za ERF.

Sve informacije o mogućnostima razmjene i postupku prijave dostupne su na sljedećoj poveznici: http://www.erf.unizg.hr/hr/medunarodna-suradnja/razmjena-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja/natjecaj-za-akademsku-mobilnost