Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme - stručni suradnik za studentska pitanja (1 izvršitelj/ica)

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83f raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za studentska pitanja u Tajništvu Fakulteta, na određeno vrijeme (do povratka odsutne djelatnice), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

  1. završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski (dodiplomski) studij prava
  2. znanje engleskog jezika u pismu i govoru
  3. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  4. prednost: poznavanje rada na računalnim aplikacijama ISVU i MOZVAG

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

  • životopis,
  • domovnicu,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
  • dokaz o radnom iskustvu te dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb