Natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za izbor:

  • jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u području društvenih znanosti, polje logopedija, na Odsjeku za oštećenja sluha, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugim provedbenim propisima.

Uvid u navedene propise može se izvršiti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavi na natječaj prilaže se:

  • životopis (najviše jedna kartica teksta),
  • preslika odgovarajućih diploma,
  • dokazi o znanstvenoj,nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor s dokazima indeksiranosti treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10 000 Zagreb