Poništenje dijela natječaja

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

  • Poništava se dio natječaja za izbor nastavnika, objavljen dana 16. travnja 2014. godine u Narodnim novinama broj 47, u Večernjem listu, na internet stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), u dijelu koji glasi: "za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija, 1 izvršitelj/ica"
  • Poništava se dio natječaja za izbor na radno mjesto I. vrste, objavljen dana 9. ožujka 2016. godine u Narodnim novinama broj 21, u Večernjem listu, na internet stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), u dijelu koji glasi: "za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u području društvenih znanosti, polje logopedija, na Odsjeku za oštećenja sluha, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom"
  • Poništava se dio natječaja za izbor nastavnika, objavljen dana 29. travnja 2016. godine u Narodnim novinama broj 40, u Večernjem listu, na internet stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), u dijelu koji glasi: "za izbor doktoranda u stručno zvanje i na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na određeno vrijeme od četiri (4) godine".