Poziv na dostavu ponuda: Kompjuterizirani test za neuropsihologijsko ispitivanje

OBJAVA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Na temelju članka 5. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet raspisuje poziv na dostavu ponuda.

 1. Podaci o naručitelju
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Borongajska 83f
  10000 Zagreb
  OIB: 34967762426
  Broj telefona: +385 (0)1 245-7500
  Mrežna stranica: www.erf.unizg.hr
 2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima
  Mirta Zelenika, magistar psihologije
  Broj telefona: +385 (0)1 469-8139; +385 (0)98 902-2662
  Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 3. Evidencijski broj nabave: 05/15
 4. Procijenjena vrijednost nabave: 71.300,00 HRK
 5. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Kompjuterizirani test za neuropsihologijsko ispitivanje.
  Jedna licenca za program, baterija testova i prijenosni sustav za prikupljanje podataka.
 6. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena (članak 25. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).
 7. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme): 8 dana od dana objave
 8. Način dostavljanja ponude: Ponude se dostavljaju na adresu elektroničke pošte osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima i poštom u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva naručitelja , naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i s naznakom „ne otvaraj“.

INVITATION TO TENDER

 1. Purchaser's information:
  Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
  Address: Borongajska cesta 83f
  10 000 Zagreb, Croatia
  Identification number: 34967762426
  Phone number: +385 (0)1 245 7500
  Official website: www.erf.unizg.hr
 2. Contact person:
  Mirta Zelenika, psychologist
  Phone number: +385 (0)1 4698 139; +385 (0)98 9022662
  Email address: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 3. Procurement number: 05/15
 4. Estimated value of procurement: 71.300,00 HRK
 5. Description and Technical requirements: Computerized neuropsychological battery assessment.
  One software licence, 4 tests, 4 years of licence period and one full portable system.
 6. Criteria for evaluation: according to Faculty policy, the procurement with the lowest price will be accepted.
 7. The tender closes on: eight days after the 1st day of this announcement
 8. Submission of tenders: Tenders should be delivered to the email address of the contact person and send by mail in sealed envelopes, indicating the name of the client, the name of the tenderer, the name of the procurement and procurement number with an indication "do not open".