Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – viši asistent (1 izvršitelj)

Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijam u radni odnos:

1. jednog izvršitelja na suradničko radno mjesto I. vrste - viši asistent, u interdisciplinarnom znanstvenom području, znanstvenom polju kognitivna znanost ili u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju logopedija ili u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija, na određeno vrijeme (2 godine), u punom radnom vremenu, na projektu  IPCH-2022-04-3316 “Measurement reliability of individual differences in sentence processing: A cross-linguistic perspective" na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

Uvjet:

  • završen doktorski studij u interdisciplinarnom znanstvenom području, znanstvenom polju kognitivna znanost ili u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju logopedija ili u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija

Prednost:

  • iskustvo rada u eksperimentalnoj psiholingvistici/primjeni eksperimentalnih metoda (EEG/ERP, mjerenje pokreta očiju, mjerenje vremena reakcije, mjerenje vremena čitanja)

Pristupnici ovog natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

  • životopis,
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta/prednosti,
  • dokaz o državljanstvu (e-domovnica),
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu,
  • dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (C1) za strane državljane, te
  • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo).

Pristupnici koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju uvjet(e) iz natječaja bit će pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 3. listopad 2023. godine.

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezultati o provedbi natječaja i odabiru pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.