Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - logoped (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijam u radni odnos:

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto I. vrste - stručni suradnik – logoped, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvjet:

  • završen sveučilišni diplomski ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij logopedije

Prednost:

  • poznavanje visokotehnoloških metoda potpomognute komunikacije

Uz prijavu na natječaj potrebno je i obvezno dostaviti životopis, dokaze o ispunjavanju natječajnog uvjeta/prednosti, dokaz o državljanstvu (e-domovnica) i elektronički zapis o radno-pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalni uvjet iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili na provjeru sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave/prijava na ovaj natječaj je 8 dana od dana raspisivanja natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijava i prateća dokumentacija se podnose u elektroničkom obliku na sljedeću mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezultati o provedbi natječaja i odabiru kandidata bit će objavljeni na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.