Poništenje natječaja za prijam u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent objavljenog 16. studenoga 2022.

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj, objavljen dana 16. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama broj 134/2022, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos:

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent (interni naziv: referent za obračun plaća i blagajnik) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • SSS, ekonomski smjer
  • poznavanje rada na računalu
  • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Prednost:

  • radno iskustvo u COP-u.

Probni rad: 2 mjeseca.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis
  • dokazi o ispunjavanju uvjeta
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.