Poništenje natječaja za prijam u radni odnos jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju objavljenog 18. svibnja 2022.

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj, objavljen dana 18. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 56, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos:

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Obvezni uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
  • radno iskustvo najmanje godinu dana
  • iskustvo u radu s djecom /odraslima s teškoćama

Obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Prednost:

  • sudjelovanje u izvođenju nastave tijekom ili nakon završenog diplomskog studija

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis
  • dokazi o ispunjavanju uvjeta
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-domovnica),
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor/pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.