Poništenje dijela Natječaja za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanredni profesor objavljenog 10. lipnja 2020.

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje
PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Poništava se dio natječaja objavljenog dana 10. lipnja 2020. godine u Narodnim novinama broj 67, u Večernjem listu, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS) u dijelu koji se odnosi na izbor:

„jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na predmetu Penološka rehabilitacija“.