Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik na projektu (1 izvršitelj) od 12. veljače 2020. godine

Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 16/2020 dana 12. veljače 2020. godine, u biltenu broj 29 od 12. veljače 2020. godine, na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje — Područne službe Zagreb, te na Internet stranici Fakulteta, za radno mjesto l. vrste - stručni suradnik na projektu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, u punom radnom vremenu, dostavlja se

OBAVIJEST
kandidatima učesnicima natječaja

Na temelju izvješća povjerenstva za odabir kandidata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 28. veljače 2020. godine (Kl.: 602-04/20-22/10, Urbroj: 251-74/20-0812), donesena je odluka da se na radno mjesto l. vrste - stručni suradnik na projektu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, u punom radnom vremenu, zaposli:

IVANA MITRIĆ, mag. paed. soc.