Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste — u nastavnom zvanju — predavač na Odsjeku za oštećenja vida (1 izvršitelj) od 29. studenoga 2019. godine

Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 116/2019 dana 29. studenoga 2019. godine, u Večernjem listu od 2. prosinca 2019. godine, na Internet stranici Fakulteta, te na službenom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), za izbor jednog izvršitelja radno mjesto l. vrste u nastavnom zvanju — predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost KI: 100-01/19-03/538, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 21. studenoga 2019.), dostavlja se

OBAVIJEST
kandidatima učesnicima natječaja

Na temelju izvješća stručnog povjerenstva i odluke o izboru donesene na 4. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 27. siječnja 2020. godine na radno mjesto l. vrste u nastavnom zvanju — predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost KI: 100-01/19-03/538, Ur.broj: 380-012/246-19-2 od 21. studenoga 2019.), te potvrde izbora Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 640-03/20-03/15 od 5. veljače 2020. godine izabran je:

DOMINIK SIKIRIĆ, mag. rehab. educ.