Obavijest kandidatima učesnicima natječaja: Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto radno mjesto l. vrste u suradničkom zvanju — asistent na Odsjeku za logopediju (1 izvršitelj) od 11. studenoga 2019. godine

Povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 108/2019 dana 8. studenoga 2019. godine, u Večernjem listu od 11. studenoga 2019. godine, na Internet stranici Fakulteta, te na službenom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto l. vrste u suradničkom zvanju — asistent, na Odsjeku za logopediju (na temelju Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, KI: 100-01/19-03/280, Ur. broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine), dostavlja se

OBAVIJEST
kandidatima učesnicima natječaja

Na temelju izvješća stručnog povjerenstva i odluke o izboru donesene na 4. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 27. siječnja 2020. godine na radno mjesto l. vrste u suradničkom zvanju — asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (na temelju Suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, KI: 100-01/19-03/280, Ur. broj: 380-012/246-19-2 od 30. srpnja 2019. godine) izabrana je:

KLARA POPČEVIĆ, mag. logoped.