Poništenje dijela Natječaja za izbor zaposlenika na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi (Tajnik/ica) (1 izvršitelj) od 8. studenog 2019.

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje
PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Poništava se dio natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos, objavljenog dana 5. studenoga na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dana 8. studenoga 2019. godine u Narodnim novinama broj 108 i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te dana 11. studenoga 2019. godine na portalu „MojPosao“, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto - položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi, interni naziv: Tajnik/ica, na određeno vrijeme (zamjena radi korištenja rodiljnog dopusta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu: Klasa: 100-01/19-03/436, Urbroj: 380-012/246-19-2 od 26. rujna 2019.)

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl.iur./mag.iur)
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci (poželjno u visokoškolskom obrazovanju)

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis,
  • dokaze o ispunjavanju uvjeta,
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja može se provesti razgovor/intervju.