Ispravak Natječaja za izbor u suradničko zvanje – asistent (2 izvršitelja) i izbor u stručno zvanje – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje
ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 55 od 31. svibnja 2019. godine, u Večernjem listu, na internet stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS).

Umjesto dijela teksta u stavku 1. natječaja koji glasi: «znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.», treba stajati tekst: «znanstvenom polju logopedija».

Ostali dio teksta natječaja ostaje nepromijenjen.