Natječaj za prijam u radni odnos stručnog suradnik za administrativne poslove na projektu "Unaprjeđenje kvalitete studija Logopedije, Socijalne pedagogije i Edukacijske rehabilitacije" (2 izvršitelja) i administrativni tajnik/ca u Centru za rehabilitaciju

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za prijam u radni odnos

1. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za administrativne poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija Logopedije, Socijalne pedagogije i Edukacijske rehabilitacije (ERF – LOSPER)“, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, od tri godine, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • završen diplomski studij društvenog ili humanističkog područja
 • znanje engleskog jezika - minimalno razina B2
 • napredno poznavanje korištenja Office paketa (Excel, Word)
 • najmanje 1 godina iskustva u obavljanju administrativnih poslova

Prednosti:

 • iskustvo rada na projektima (europski strukturni fondovi)
 • završena edukacija za vođenje EU projekata
 • iskustvo rada u visokom obrazovanju
 • znanje engleskog jezika na C1 ili C2 razini

2. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za administrativne poslove na projektu „Unaprjeđenje kvalitete studija Logopedije, Socijalne pedagogije i Edukacijske rehabilitacije (ERF – LOSPER)“, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, od 15 mjeseci, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • završen diplomski studij društvenog ili humanističkog područja
 • znanje engleskog jezika - minimalno razina B2
 • napredno poznavanje korištenja Office paketa (Excel, Word)
 • najmanje 1 godina iskustva u obavljanju administrativnih poslova

Prednosti:

 • iskustvo rada na projektima (europski strukturni fondovi)
 • završena edukacija za vođenje EU projekata
 • iskustvo rada u visokom obrazovanju
 • znanje engleskog jezika na C1 ili C2 razini

3. na radno mjesto administrativni tajnik/ca, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do jedne godine, u punom radnom vremenu za rad u Centru za rehabilitaciju, uz probni rad od 30 dana

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
 • položen stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva
 • tri godine radnog iskustva na administrativnim poslovima slične vrste i poslovima obrade arhivskog gradiva
 • prednost: iskustvo u komunikaciji s osobama koje traže posebnu stručnu podršku i njihovim obiteljima

Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 4. elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 5. dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb