Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (1 izvršitelj) i na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/479, Ur.broj: 380-012/246-18-4 od 19. listopada 2018.)
 2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Kl: 100-01/18-03/672, Ur.broj: 380-012/246-18-2 od 7. prosinca 2018.)

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Uz opće uvjete, pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Pristupnici na natječaj - točka 1. moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Psihologije
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje vrlo dobar
 • izvrsno služenje engleskim jezikom

Prednost na natječaj - točka 1. imaju pristupnici koji:

 • u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoje viđenje osobnog doprinosa u području socijalne psihologije i problema u ponašanju.
 • imaju završen minimalno prvi stupanj edukacije iz Kognitivno bihevioralnog pristupa (Praktikum I)

Pristupnici na natječaj - točka 2. moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija
 • prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 4,00
 • izvrsno znanje engleskog jezika

Prednost na natječaj - točka 2. imaju pristupnici koji:

 • imaju završen modul Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
 • u motivacijskom pismu kvalitetno obrazlože svoj interes za radno mjesto i svoju perspektivu osobnog doprinosa u području inkluzivne edukacije i rehabilitacije, posebno u području poremećaja iz spektra autizma,
 • imaju iskustvo aktivnog sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima u području poremećaja iz spektra autizma
 • pohađaju ili su završili drugi stupanj edukacije ABA – primijenjena analiza ponašanja kao preduvjet dobivanja BCBA certifikata
 • imaju iskustvo neposrednog rada s djecom s poremećajem iz spektra autizma predškolske i školske dobi

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

 1. životopis (Europass, uz detaljno ispunjene opisne kategorije iz kojih je moguće iščitati kako kandidat zadovoljava obavezne i poželjne uvjete)
 2. motivacijsko pismo
 3. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 4. preslika odgovarajućih diploma,
 5. podatci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) uz priložene dokaze
 6. pismena preporuka jednog sveučilišnog profesora s matičnog fakulteta (za pristupnike na natječaj – točka 1.)
 7. dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis, motivacijsko pismo i podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti (ako je primjenjivo) treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.