Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik za financijske poslove za potrebe znanstveno-istraživačkih projekata (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos

1. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za financijske poslove za potrebe znanstveno-istraživačkih projekata, 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme do tri godine, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, smjer financije
 • poznavanje proračunskog računovodstva
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu
 • iskustvo u provedbi i upravljanju EU projekata
 • poznavanje EU politika i propisa te propisa RH koji su povezani s fondovima EU-a
 • radno iskustvo 3 godine

Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 4. elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 5. dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb