Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos

1. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, u ustrojbenoj jedinici Centar za rehabilitaciju, na određeno vrijeme, 1 izvršitelj m/ž, u punom radnom vremenu (do povratka na rad odsutne djelatnice)

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij logopedije
  • najmanje jednogodišnje iskustvo rada na poslovima logopedske dijagnostike za djecu školske dobi
  • najmanje jednogodišnje iskustvo rada na poslovima logopedskog terapijskog i savjetodavnog individualnog i/ili grupnog rada za djecu školske dobi i njihove obitelji

Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti:

  1. životopis,
  2. dokaz o stručnoj spremi,
  3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
  4. elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
  5. dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb