Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj) i stručni suradnik za administrativne poslove za potrebe Centra za cjeloživotno učenje i vijeća preddiplomskih i diplomskih studija (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos

1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme od dvije godine, s punim radnim vremenom
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije
 • najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke procjene za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju
 • najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog, terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji

2. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administrativne poslove za potrebe Centra za cjeloživotno učenje i vijeća preddiplomskih i diplomskih studija, na određeno vrijeme od jedne godine, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski (dodiplomski) studij prava,
 • znanje engleskog jezika u pismu i govoru,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • prednost: iskustvo rada u visokoškolskoj ustanovi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a te
 5. dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb