Poništenje dijela Natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (3 izvršitelja)

Poništava se dio natječaja za prijam zaposlenika u radni odnos, objavljenog dana 14. rujna 2018. godine u Narodnim novinama broj 82, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u dijelu koji glasi (stavak 2.):

“jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme od dvije godine, 1 izvršitelj m/ž, s punim radnim vremenom

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije
  • najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju
  • najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji”