Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (3 izvršitelja), stručni suradnik za poslijediplomski studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji (1 izvršitelj) i računovodstveni referent (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos

1. na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme od dvije godine, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije
 • najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju
 • najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog terapijskog i savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvojui njihove obitelji

2. na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme od dvije godine, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije
 • najmanje 2 godine iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 • najmanje 1 godina iskustva na poslovima psihološkog savjetodavnog individualnog ili grupnog rada za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji

3. na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme od dvije godine, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije
 • najmanje 2 godine iskustva na poslovima logopedske dijagnostike za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju

4. na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik na poslovima i projektima poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji, na određeno vrijeme od 3 godine, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije
 • najmanje 2 godine iskustva u sudjelovanju na stručnim ili znanstvenim projektima koji su usmjereni na ranu intervenciju i na potpomognutu komunikaciju
 • najmanje 2 godine iskustva u provedbi edukacija na temu rane intervencije

5. na radno mjesto III. vrste, računovodstveni referent – financijski knjigovođa, na određeno vrijeme do godinu dana (povećan opseg poslova), u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž
Uvjeti:

 • SSS ekonomskog smjera
 • dobro poznavanje obračuna plaća (COP obavezno) i drugog dohotka te blagajničko poslovanje
 • poznavanje proračunskog računovodstva
 • radno iskustvo 1 godina

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a, te
 5. dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb