Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: voditelj knjižnice (1 izvršitelj), informatički referent (1 izvršitelj), dostavljač-spremačica (1 izvršitelj) i spremačica (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos

 1. na radno mjesto položaj I. vrste  voditelj knjižnice, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij bibliotekarstva ili sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti s položenim stručnim ispitom iz bibliotekarstva
 • jedna godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika

2. na radno mjesto III. vrste – informatički referent, na određeno vrijeme (do povratka odsutnog djelatnika), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen diplomski studij, smjer informacijsko komunikacijski promet
 • poznavanje rada u LDAP sustavu, domenska računala, mrežne konfiguracije
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • najmanje 1 godina radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima
 • Prednost: iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi

3. na radno mjesto položaj IV. vrste  namještenik – dostavljač-spremačica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • osnovno obrazovanje
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana

4. na radno mjesto položaj IV. vrste  namještenik – spremačica, na određeno vrijeme (povećan opseg poslova), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a, te
 5. dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb