Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (1 izvršitelj), izvanredni profesor (2 izvršitelja) i redoviti profesor (3 izvršitelja)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za izbor

 1. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.)
 2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.)
 3. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.)
 4. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.)
 5. dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju (Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/363, Urbroj: 380-012/246-18-2 od 11. lipnja 2018.).

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj naznačiti točku koja se odnosi na zvanje i radno mjesto za koje se prijavljuju.

Prednost na natječaju pod točkom 1. imaju pristupnici s ekspertizom u području kvalitativne metodologije, poglavito u kriminološkim i penološkim istraživanjima, te iskustvom u nastavnom, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu u području kriminologije, penologije i penološke rehabilitacije.

Uz pisanu prijavu na natječaj, za sva radna mjesta, prilaže se:

 1. životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta),
 2. domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
 3. preslika odgovarajućih diploma,
 4. podatci o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
 5. dokaz o indeksiranosti i citiranosti radova te
 6. dokazi o ostalim traženim uvjetima.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.