Natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u području biomedicine i zdravstva (2 izvršitelja)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor

  1. jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija
  2. jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugim provedbenim propisima.

Uvid u navedene propise može se izvršiti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prednost na natječaju pod točkom 1. imaju pristupnici sa subspecijalizacijom iz psihoterapije.

Prijavi na natječaj prilaže se:

  • životopis (najviše jedna kartica teksta),
  • preslika odgovarajućih diploma,
  • dokazi o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Životopis i kratki sažetak znanstvene i nastavne djelatnosti te popis radova relevantnih za izbor s dokazima indeksiranosti treba priložiti i u elektroničkom obliku, CD-u.

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno znanje).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
Zagreb