Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: voditelja znanstvenoistraživačkog projekta, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju i stručni suradnik za administrativne poslove za potrebe Centra za cjeloživotno učenje i vijeća studija

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam zaposlenika u radni odnos

1. na radno mjesto voditelja znanstvenoistraživačkog projekta 9515 "Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija" koji je financiran u okviru programa Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost, na određeno vrijeme (do završetka projekta), s nepunim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, grana poremećaji u ponašanju,
 • višegodišnje iskustvo vođenja znanstveno-istraživačkih projekata u polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti,
 • prednost: kandidati s iskustvom vođenja znanstvenih projekata financiranih od Hrvatske zaklade za znanost u okviru programa Istraživački projekti.

2. na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme od jedne godine, s punim radnim vremenom

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije
 • najmanje 3 godina iskustva na poslovima psihološke dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama
 • najmanje 3 godina iskustva na poslovima psihološkog terapijskog i savjetodavnog individualnog i grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama i njihove obitelji
 • prednost: iskustvo rada u timskoj dijagnostici

3. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administrativne poslove za potrebe Centra za cjeloživotno učenje i vijeća preddiplomskih i diplomskih studija, na određeno vrijeme od jedne godine, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski
 • (dodiplomski) studij prava,
 • znanje engleskog jezika u pismu i govoru,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • prednost: iskustvo rada u visokoškolskoj ustanovi.

Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 4. elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 5. dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb