Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. redovitim studentima nižeg socio-ekonomskog statusa

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2017./2018. redovitim studentima nižeg socio-ekonomskog statusa.

Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

D-1 - redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

E - redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine slabijega socio-ekonomskoga statusa;

P - studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Sredstva za ovaj natječaj osigurana u Državnom proračunu i Europskom socijalnom fondu (ESF) - Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020 u okviru projekta „Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa“, a broj državnih stipendija povećan je s 5.400 na 10.000 godišnje.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju dostupnosti visokog obrazovanja i unaprjeđenju socijalne dimenzije visokog obrazovanja te povećanju završnosti u visokom obrazovanju za redovne studente preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Socijalna dimenzija visokog obrazovanja područje je javnih politika u kojem zemlje Europskog prostora visokog obrazovanja pa tako i zemlje članice EU dijele predanost prema ostvarenju zajedničkih strateških ciljeva. Jedan od ciljeva je i olakšavanje pristupa visokom obrazovanju te povećanje završnosti i stjecanja kvalifikacije na razini visokog obrazovanja za sve skupine studenata, posebice one koje se nalaze u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju.

Broj stipendija: 10.000 godišnje (50.000 kroz 5 godina)

Iznos mjesečne stipendije: 1.200 HRK (isplaćuje se mjesečno kroz 9 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 543.371.250,00 HRK (EU sredstva + nacionalno sufinanciranje)

Natječaj je otvoren do 6. studenog 2017. godine.

Detaljne informacije dostupne su u tekstu Natječaja te Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine br. 43/17), kao i na službenoj FB stranici projekta: www.facebook.com/ministarstvoznanostiiobrazovanja/.