Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, stručni suradnik za računovodstvene poslove za potrebe znanstveno-istraživačkih projekata i referent za obračun plaća i blagajnik

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam zaposlenika u radni odnos

1. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, u ustrojbenoj jedinici Centar za rehabilitaciju, na određeno vrijeme, 1 izvršitelj m/ž, u punom radnom vremenu (do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta)

Uvjeti:

 • završen sveučilišni preddiplomski studij logopedije i diplomski studij logopedije
 • poznavanje djelokruga, organizacije i provedbe logopedskog rada
 • najmanje jednogodišnje iskustvo rada na poslovima logopedske dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju
 • najmanje jednogodišnje iskustvo rada na poslovima logopedskog terapijskog i savjetodavnog individualnog i grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju i njihove obitelji
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • prednost: iskustvo sudjelovanja u stručnim projektima
 • obvezan probni rad od tri mjeseca

2. na radno mjesto I. vrste - stručni suradnika za računovodstvene poslove za potrebe znanstveno-istraživačkih projekata, 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme od jedne godine, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski ili stručni studij iz područja ekonomije, smjer financije
 • poznavanje proračunskog računovodstva
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • aktivno znanje rada na računalu
 • iskustvo u provedbi i upravljanju EU projekata
 • poznavanje EU politika i propisa te propisa RH koji su povezani s fondovima EU-a
 • radno iskustvo 3 godine

3. na radno mjesto III. vrste - referent za obračun plaća i blagajnik, 1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu djelatnicu), u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • SSS ekonomskog smjera
 • dobro poznavanje obračuna plaća (COP obavezno) i drugog dohotka te blagajničko poslovanje
 • poznavanje proračunskog računovodstva
 • radno iskustvo 5 godina

Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 4. elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 5. dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb