Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji u ak. god. 2017./2018.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji za stjecanje akademskog naziva sveučilišni/a specijalist/ica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.

STUDIJ traje 3 semestra (90 ECTS-a), a početak nastave bit će u mjesecu veljači akademske godine 2017./2018.

PRAVO UPISA na studij imaju osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem koji daju predznanja za rad s djecom rane dobi koja imaju razvojna odstupanja i njihovim obiteljima (npr. logopedija, rehabilitacija, psihologija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, socijalna pedagogija, socijalni rad, studij sestrinstva) te koji ispunjavaju uvjete natječaja. Prvenstvo upisa određeno je mjestom na rang listi, do ukupno 25 studenata.

OSTALI UVJETI:

  1. Radno iskustvo od najmanje godinu dana u području skrbi o djeci i/ili obiteljima s djecom mlađe dobi s razvojnim teškoćama
  2. Prosjek ocjena završenog studija ne manji od 3,5

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

  1. ispunjeni obrazac za prijavu
  2. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju - ovjerena preslika ili preslika diplome uz original na uvid
  3. preporuku poslodavca ili sveučilišnog nastavnika
  4. prijepis ocjena završenog diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s iskazanim prosjekom ocjena
  5. životopis
  6. potvrdu o radnom iskustvu
  7. domovnicu (original ili preslik)
  8. potvrdu o uplati administrativnih troškova natječaja (200,00 kn) na IBAN Fakulteta HR 87 23600001101355137

Prijave se podnose na propisanom obrascu. Nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Rezultati odabira bit će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta.

Druga razina odabira temeljit će se na procjeni afiniteta prijavljenih kandidata za studij koja također ima selekcijsku ulogu. Konačni odabir polaznika bit će objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta.

ŠKOLARINA iznosi 11.000,00 kuna po semestru.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: do 15. studenog 2017. godine

Sva potrebna dokumentacija šalje se /ili predaje osobno/ na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(za poslijediplomski specijalistički studij)
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb

Propisani obrazac za prijavu te sve dodatne OBAVIJESTI dostupni su i na sljedećoj poveznici: Poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji".

Informacije na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel. (01) 24 57 558.