Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: voditelj knjižnice (1 izvršitelj) i viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam zaposlenika u radni odnos

1. na radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme od šest mjeseci, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polje logopedija
 • najmanje pet godina radnog iskustva u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
 • najmanje tri godine radnog iskustva u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka u logopediji
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

2. na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj knjižnice, na određeno vrijeme do jedne godine, u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski studij bibliotekarstva ili sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti s položenim stručnim ispitom iz bibliotekarstva
 • tri godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika
 • probni rad: dva mjeseca

Prijavi na natječaj prilaže se:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu,
 3. preslika diplome te
 4. dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb