Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos na projektu "Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma"

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma“ i to:

1. jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste stručni suradnik, na određeno radno vrijeme od 9 mjeseci, puno radno vrijeme

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije
  • iskustvo u kliničkom radu na uvođenju potpomognute komunikacije
  • iskustvo rada na stručnim ili znanstvenim projektima koji su usmjereni na teškoće/odstupanja u ranoj dobi kao i na oblike intervencije (s naglaskom na projekte financirane od strane Europske unije)

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o odgovarajućem studiju, te
  • dokaze o ostalim traženim uvjetima

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb