Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam zaposlenika u radni odnos

1. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, u ustrojbenoj jedinici Centar za rehabilitaciju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen sveučilišni preddiplomski studij logopedije i diplomski studij logopedije
 • poznavanje djelokruga, organizacije i provedbe logopedskog rada u sustavu socijalne skrbi
 • najmanje jednogodišnje iskustvo rada u sustavu socijalne skrbi na poslovima logopedske dijagnostike za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama
 • najmanje jednogodišnje iskustvo rada u sustavu socijalne skrbi na poslovima logopedskog terapijskog i savjetodavnog individualnog i grupnog rada za djecu rane, predškolske i školske dobi s teškoćama i njihove obitelji
 • znanje hrvatskog znakovnog jezika i ostalih oblika komunikacije osoba s oštećenjem sluha dostatno za provedbu logopedske terapije
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • prednost: iskustvo sudjelovanja u stručnim projektima
 • obvezan probni rad od tri mjeseca

2. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, u ustrojbenoj jedinici Centar za rehabilitaciju, na određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom od 50% (do povratka zaposlenice na rad u punom radnom vremenu), 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen sveučilišni preddiplomski studij rehabilitacije i diplomski studij edukacijske rehabilitacije, modul Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
 • najmanje jednogodišnje iskustvo neposrednog edukacijsko-rehabilitacijskog terapijskog i savjetodavnog rada u stručnoj intervenciji za djecu rane dobi s teškoćama iz spektra autizma i njihove obitelji
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 • prednost: dodatno usavršavanje u području poremećaja iz spektra autizma i iskustvo sudjelovanja u stručnim projektima
 • obvezan probni rad od tri mjeseca

3. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za studentska pitanja u Tajništvu Fakulteta, na određeno vrijeme (do povratka odsutne djelatnice), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski (dodiplomski) studij prava
 • znanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • prednost: poznavanje rada na računalnim aplikacijama ISVU i MOZVAG
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana

na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj radionice (domar – skladištar), na određeno vrijeme (do povratka odsutnog djelatnika), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema tehničkog ili strukovnog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • prednost: položen majstorski ispit za vodoinstalatera, instalatera grijanja i klimatizacije
 • obvezan probni rad u trajanju od mjesec dana

Pristupnici na natječaj obvezni su dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu, te
 • dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb