Natječaj za prijem jednog (1) izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za prijem:

  • jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 50% (do povratka zaposlenice na rad u punom radnom vremenu)

Uvjeti:

  • završen sveučilišni preddiplomski studij rehabilitacije i diplomski studij edukacijske rehabilitacije, modul Inkluzivna edukacija i rehabilitacija
  • iskustvo neposrednog edukacijsko-rehabilitacijskog terapijskog i savjetodavnog rada u stručnoj intervenciji za djecu rane dobi s teškoćama iz spektra autizma i njihove obitelji
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o odgovarajućem studiju te
  • dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Prednost imaju osobe s dodatnim usavršavanjem u području specifičnih metoda u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma i osobe s iskustvom sudjelovanja u stručnim projektima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb