Natječaj za prijam jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme na projektu "Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama"

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83f raspisuje

NATJEČAJ 
za prijam jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme na projektu "Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama" i to:

  • Jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste stručni suradnik, na određeno radno vrijeme od 15 mjeseci, u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij logopedije
  • iskustvo rada na stručnim ili znanstvenim projektima koji su usmjereni na teškoće/odstupanja u ranoj dobi kao i na potpomognutu komunikaciju (s naglaskom na EU projekte)
  • prednost imaju kandidati s iskustvom u provedbi edukacija na temu rane intervencije i potpomognute komunikacije

Uz prijavu na natječaj za oba radna mjesta potrebno je dostaviti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o odgovarajućem studiju, te
  • dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb