Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Ana-Marije Bohaček 14. prosinca 2017.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Ana-Marije Bohaček pod naslovom "Uloga rutina i rituala u ranom učenju i ranoj intervenciji" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u četvrtak, 14. prosinca 2017. godine u predavaonici P5 s početkom u 12:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

 1. Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
 2. Doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 3. Doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab,
  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 4. Prof.emer.dr.sc. Marta Ljubešić,
  vanjska članica
 5. Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak,
  vanjska članica