Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Kristine Bašić 14. prosinca 2017.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Kristine Bašić pod naslovom "Vršnjačka potpora kao oblik intervencije kod djece s teškoćama u razvoju" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u četvrtak, 14. prosinca 2017. godine u predavaonici P3 s početkom u 14:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc.dr.sc. Jasmina Stošić,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Doc.dr.sc. Katarina Pavičić Dokoza,
    vanjska članica
  3. Doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica