COVID-19: Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera - nadopuna preporuka od 31. kolovoza 2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske dana 28. svibnja 2021. godine izadili su Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera - nadopuna preporuka od 31. kolovoza 2020. godine:

Uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, posebno se uzima u obzir da se bliži završetak akademske
godine te je nužno omogućiti licem u lice odnosno u predavaonicama nastavne sadržaje koji se ne mogu
kvalitetno odvijati na daljinu a koji su odgađani zbog nepovoljne epidemiološke situacije.
Sukladno navedenom, na visokim učilištima može se održavati u predavaonicama odnosno licem u lice:

  • praktična nastava, studentske vježbe i seminari, laboratorijska nastava, terenska nastava te ostala
  • nastava kod kojih izvođenje na daljinu u velikoj mjeri narušava ishode obrazovanja, uzimajući obzir
  • značajke tih specifičnih nastavnih procesa
  • svi oblici ispita, kolokvija te drugih oblika provjere usvojenosti znanja i ishoda učenja, neposrednim,
  • fizičkim odnosno kontaktnim putom.

Kod navedene nastave i ispita u učionicama kada je god moguće treba inzistirati na manjim grupama studenta
stalnog sastava. Primjenjuju se protuepidemijske mjere navedene u ovim uputama od 31. kolovoza 2020. uz
obavezu nošenja maski i distancu od najmanje 1,5 metra između svih prisutnih osoba. Tijekom visokoškolske
nastave u pojedinim specifičnim okružjima, primjerice u zdravstvenim ustanovama, ustanovama u socijalnoj
skrbi ili sl., primjenjuju se protokoli tih ustanova.
Za nužno okupljanje većeg broja studenata (sadržaj koji se ne može odraditi na daljinu a zbog kraja akademske
godine se ne mogu dalje odgađati), nužno je pridržavati se odluka Stožera CZ uz ograničenje od 100 sudionika,
te uz razmak ako je moguće 2 metra (4m2 po osobi) i obavezno nošenje maske. Uz navedeno, kod većeg broja
sudionika potrebno razmotriti hibridni oblik nastave (kombinacija učioničke nastave i nastave na daljinu).
Ova nadopuna primjenjuje se od 1. lipnja 2021.