COVID-19: Odluka ERF-a o načinu održavanju nastave do kraja zimskog semestra ak. god. 2020./2021.

ERFUNIZG COVID-19 nastava na daljinuPoštivajući Preporuku za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVlD-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, od 27. studenoga 2020. godine, koju je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nastava na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu će se do kraja zimskog semestra akademske godine 2020./2021. održavati na daljinu.

Iznimno od navedenog, praktična nastava, studentske vježbe i laboratorijske vježbe mogu se održati na Fakultetu te će biti organizirani uz provođenje svih epidemioloških mjera.

Kod održavanja specifičnih oblika nastave koje će se održavati u prostorijama Fakulteta, nastavnici će obavještavati studente o mjestu i terminu održavanja nastave.

Kolokviji i drugi oblici ispitivanja studenata mogu se samo iznimno održavati na Fakultetu ukoliko je moguće zadovoljiti sve epidemiološke mjere.