COVID-19: nadopuna Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera od 31. kolovoza 2020.

U suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja u petak, 27. studenoga 2020., donesena je nadopuna Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera od 31. kolovoza 2020.

Podsjećamo da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, dana 31. kolovoza 2020. izradio Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima.