COVID-19: Upute i preporuke čelnicima sastavnica i stručnim službama Sveučilišta u Zagrebu za postupanje vezano uz COVID-19 zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i na području Grada Zagreba

covid-19 preporuke unizgCijenjeni čelnici sastavnica Sveučilišta u Zagrebu,

Povodom pogoršanja epidemiološke situacije i povećanja broja zaraženih virusom COVID-19 na području Republike Hrvatske i Grada Zagreba posebno temeljem preporuke Kriznoga stožera vezano uz COV bolesti (COVlD-19) Sveučilišta u Zagrebu, upućujem čelnike svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu da na svojim sastavnicama osiguraju dosljedno primjenjivanje važećih Preporuka za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima s obzirom na epidemiju COVID 19 a koja je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo od 20. svibnja 2020. godine

S tim u svezi s obzirom na Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVID-19 od 6. svibnja 2020. godine preporučujem i upućujem čelnike sastavnica i stručne službe Sveučilišta na sljedeće:

  • za sve oblike sveučilišne nastave za koje je to primjereno te kod kojih provedba na daljinu ne remeti nastavni proces zbog pogoršane epidemiološke situacije preporuča se da se i nadalje provode na daljinu. Ukoliko se oblici sveučilišne nastave izvode neposrednim, kontaktnim putem, potrebno ih je organizirati i izvoditi na način da se izvode u manjim studijskim grupama uz poštovanje epidemioloških mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
  • polaganje ispita te izvršavanje ostalih nastavnih i studentskih obveza za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku razinu potrebno je provoditi uz socijalno distanciranje (fizička udaljenost): kod ulaska i izlaska iz Sveučilišta/sastavnice, kretanja Sveučilištem/sastavnicom te boravka u dvoranama potrebno je držati razmak najmanje 1,5 metra od drugih osoba uz preporučeno obvezno nošenje maske. Dvorana u kojoj se boravi (provode ispiti i sl.) treba biti što veća i prozračna te u istoj dvorani može boraviti više osoba (ovisno o površini dvorane) uz međusobni razmak od najmanje 1,5 m;
  • administrativne poslove (prijavljivanje ispita, upis godine, mirovanje studentskih prava i sl.), koliko je god moguće neophodno je provoditi e-komunikacijom i telefonom (nastava i polaganje ispita na daljinu), te izbjegavati susrete uživo, a pogotovo grupiranja studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika;
  • sastanke, sjednice, konferencije, skupove i susrete s većim brojem sudionika preporučuje se održavati na daljinu putem elektroničkih i video komunikacija;
  • posebno se preporučuje ostanak kod kuće i nastava na daljinu za studente/sveučilišne nastavnike/zaposlenike s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, studenti s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti ili su uznapredovale životne dobi;
  • studenti/sveučilišni nastavnici/zaposlenici i druge osobe ne ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore Sveučilišta/sastavnice ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji;
  • potreban (neizbježan) boravak na Sveučilištu/sastavnici potrebno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizička udaljenost), kao i pojačana higijena ruku i higijena prostora uz preporučeno obvezno nošenje maske.

O provedbi ili prekidu praktičnih oblika nastave čelnici autonomno odlučuju ovisno o epidemiološkoj situaciji i procjeni uvjeta za njihovu provedbu uz primjenu odnosno poštivanje epidemiološkog okvira propisanog Uputama o postupanju, koju je donio rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 12. ožujka 2020. (Klasa: 115-01/20-01/2, Urbroj: 380-012/246-20-2) i Odluke o izvođenju nastave na daljinu, koju je donio rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 13. ožujka 2020. (Klasa: 602-04/20-11/03; Urbroj: 380-010/076-20-01) te preporuke za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica u vezi s pojavom koronavirusa COVID- 19, koji je donio rektor Sveučilišta u Zagrebu dana 16. ožujka 2020. (Klasa: 030-02/20-01/04; Urbroj: 380012/246-20-1) te Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVID-19 od 7. svibnja 2020.

Krizni stožer Sveučilišta u Zagrebu naglašava važnost primjenjivanja preporuke obaveznog nošenja maski u zatvorenim prostorima za sve nastavnike, studente i zaposlenike Sveučilišta. Stoga preporučujem čelnicima sastavnica osiguravanje dostupnosti maski na ulazu u predavaonice, dvorane i amfiteatre sastavnica Sveučilišta.

Čelnici sastavnica trebaju osigurati provođenje svih preporučenih mjera dezinfekcije prostora, kao i dovoljnu dostupnost sredstava za dezinfekciju ruku na ulazu u sastavnice i sve dvorane.

Svi nastavnici, studenti i zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu kao akademski građani trebaju svima biti primjer osobnim savjesnim ponašanjem i pridržavanjem preporučenih javnozdravstvenih mjera, kako unutar sastavnica Sveučilišta, tako i izvan njih.

S poštovanjem,

Rektor
prof. dr. sc. Damir Boras