COVID 19: Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu

HZJZ MEF UNIZG COVID-19 preporukeSveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Školom narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskoga fakulteta dalo je sljedeće preporuke za nastavak održavanja aktivnosti sveučilišne nastave s obzirom na pandemiju COVID 19:

Temeljne odrednice:

Svaki boravak u objektima i infrastrukturi na Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i njegovim sastavnicama, uključujući putovanje na sastavnicu i Sveučilište i nazad, posebno ako nije moguće izbjeći javni prijevoz, može predstavljati povećani rizik za zarazu s COVID-19 u odnosu na boravak u obiteljskom domu odnosno kućanstvu.

Stoga preporučujemo i upućujemo sljedeće:

 • sve aktivnosti sveučilišne nastave uključujući polaganje ispita, kao i administrativne poslove (prijavljivanje ispita, upis godine, mirovanje studentskih prava i sl.), koliko je god moguće neophodno je provoditi e-komunikacijom i telefonom (nastava i polaganje ispita na daljinu), te izbjegavati susrete uživo, a pogotovo grupiranja studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika;
 • posebno se preporučuje ostanak kod kuće i nastava na daljinu za studente/sveučilišne nastavnike/zaposlenike s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, studenti s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti ili su uznapredovale životne dobi;
 • studenti/sveučilišni nastavnici/zaposlenici i druge osobe ne ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore Sveučilišta/sastavnice ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID19 ili su u samoizolaciji.

Potiču se sastavnice Sveučilišta da za studente organiziraju dostupnost nužnoj informatičkoj opremi tako da se studentima omogući pristup računalnoj opremi sukladno mogućnostima Sveučilišta/sastavnice.

Zadužuju se dekani sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za procjenu, izbor i provedbu mjera na svojim sastavnicama kako bi se u skladu s propisanim programima provele sve obveze na svim razinama studija za studente/sveučilišne nastavnike/zaposlenike.

Organizacija dijelova nastave ili ispita te drugih studentskih obveza koje se nikako ne mogu provesti na daljinu

Potreban (neizbježan) boravak na Sveučilištu/sastavnici potrebno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizička udaljenost), kao i pojačana higijena ruku i higijena prostora.

Socijalno distanciranje (fizička udaljenost):

Kod ulaska i izlaska u objekte Sveučilišta/sastavnica, kretanja po objektima te boravka u objektima potrebno je držati razmak od najmanje 2 metra u odnosu na druge osobe.

Prostor u kojem se boravi (provodi dio nastave i/ili izvršenja studentskih obveza) treba biti što veći i prozračan te u istom prostoru ne smije boraviti više od 10 osoba u isto vrijeme.

Boravak na Sveučilištu/sastavnicama potrebno je organizirati na sljedeći način:

 • rad se odvija u malim skupinama studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika (ukupno do 10 osoba),
 • student/sveučilišni nastavnik/zaposlenik se u održavanju nastave vremenski ne preklapaju tako da se prostor prije ulaska sljedeće grupe studenata/nastavnika može odgovarajuće prozračiti i dezinficirati,
 • svaka skupina studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika održava nastavu uvijek u istom, za njih predviđenom prostoru,
 • radna mjesta sveučilišnih nastavnika/zaposlenika moraju biti udaljena toliko da studenti zadržavaju osobni prostor od 2 metra,
 • ulazak u knjižnicu organizirat će sastavnica ovisno o veličini i radnim mjestima, a poštujući gore navedene preporuke.

Preporučene značajke prostora u kojem boravi jedna skupina studenata/nastavnika:

 • prostori se moraju redovito provjetravati i dezinficirati, posebnu pozornost treba posvetiti higijeni i dezinfekciji toaleta,
 • istodobni prolazak kroz zajedničke prostore treba izbjegavati i minimizirati, na način da se uvede pauza između održavanja nastave, kao i uračuna vrijeme čišćenja prostora.

Ulazak i izlazak iz objekata Sveučilišta/sastavnica:

Do daljnjeg su zabranjene sve posjete objektima Sveučilišta/sastavnica poput primjerice javnih tribina, seminara, sastanaka s brojem sudionika veći od 10, izvannastavne aktivnosti i sl. Ako je moguće dobro je organizirati rad u turnusima.

U Sveučilištu/sastavnici treba biti najmanji mogući broj studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika u isto vrijeme te poticati rad od kuće i ne dozvoljavati ulazak zaposlenicima koji nisu raspoređeni na posao.

Dostavu za potrebe Sveučilišta/sastavnice preuzimaju za to zaduženi zaposlenici, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba, poštujući propisane epidemiološke mjere.

Na ulazu i na još nekoliko lako dostupnih mjesta, neophodno je i dalje imati dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku, uz jasne pisane upute.

Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene, a ovisno o frekvenciji u dotičnim prostorima. Izbjegavajte koristiti klimatizacijske i ventilacijske uređaje.

Maske: Nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika je preporučljivo, osobito u specifičnim okruženjima gdje postoji veći rizik od zaraze, odnosno kod studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika koji boluju od kroničnih bolesti. Prednost se daje učestaloj higijeni i dezinfekciji ruku u odnosu na nošenje rukavica.

Dnevno mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod zaposlenika i studenata Sveučilišta/sastavnice

Svakodnevno se kod dolaska i odlaska sa Sveučilišta/sastavnice, studentima/sveučilišnim nastavnicima/zaposlenicima mjeri tjelesna temperatura bezkontaktnim toplomjerom te se utvrđuje postoje li ikakvi simptomi ili znakovi bolesti. Kod osobe s povišenom temperaturom (37.2°C i više) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom te na temelju tog rezultata poduzimaju propisani epidemiološki koraci.

Potrebna je posebna evidencijska knjiga o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma.

Obveza je studenata/sveučilišnih nastavnika/zaposlenika mjeriti temperaturu prije svakog dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature javiti se telefonom nadređenoj osobi i izabranom liječniku obiteljske medicine.

U slučaju pojave povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih simptoma potrebno je odmah napustiti radno mjesto, javiti se nadređenoj osobi i svojem izabranom liječniku obiteljske medicine.

U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja/mogući izvor infekcije svaki student/sveučilišni nastavnik/zaposlenik dužan je odmah obavijestiti nadređenu osobu.

Adekvatno ponašanje studenata/nastavnika/zaposlenika:

 • Treba izbjegavati dodirivanje rukama, usta, nosa, očiju i lica.
 • Redovita i pravilna higijena ruku (pranje i dezinfekcija).
 • Pri pranju ruku pridržavajte se naputaka za pravilno pranje ruku: Naputak HZJZ-a o pravilnom pranju ruku
 • Nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem.
 • Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke.
 • Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.
 • Ne treba dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama.
 • Tjelesne aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje, brzo trčanje i drugi oblici brzog kretanja, treba svesti na najmanju moguću mjeru, uz dodatnu, pojačanu zaštitu. (povećati razmak između osoba na 2 m i više, uz preporuku izvođenja ovakvih tjelesnih aktivnosti na otvorenom).

Studenti kojima je osigurana pomoć osobnog asistenta

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu studentima s posebnim potrebama moraju osigurati studiranje na daljinu, a osobni asistenti koji im pomažu moraju se držati svih gore navedenih pravila.

Završne preporuke

U slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, dekani sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u koordinaciji s rektorom Sveučilišta u Zagrebu mogu preraspodijeliti zaposlenike drugih sastavnica Sveučilištu u Zagrebu, a kako bi se osigurala kontinuirana sveučilišna nastava.

Nužna je kontinuirana suradnja svih sastavnica s Upravom Sveučilišta u Zagrebu.

Svaki zadatak dekan sastavnice Sveučilišta u Zagrebu treba dodijeliti odgovornoj osobi koja vodi dnevnu pisanu evidenciju o provođenju gore navedenog.

Ove preporuke ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promjenjivoj epidemiološkoj situaciji, što pretpostavlja kontinuirano praćenje rada Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu te Stožera civilne zaštite RH.

Upute za čišćenje i dezinfekciju:

VAŽNA NAPOMENA

Preporuke se odnose na sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje nisu pogođene posljedicama potresa na području Grada Zagreba te čija znanstvena i nastavna infrastruktura nije privremeno i/ili trajno neupotrebljiva.

Rektor
Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r.