Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Vlatke Utović 15. studenog 2017.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Vlatke Utović pod naslovom "Interesi djece predškolske dobi tipičnog razvoja i djece s odstupanjima u komunikacijskom i/ili jezično-govornom razvoju" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u srijedu, 15. studenoga 2017. godine u predavaonici P7 s početkom u 14:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc.dr.sc. Sanja Šimleša,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Doc.dr.sc. Maja Cepanec,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Doc.dr.sc. Katarina Pavičić Dokoza,
    vanjska članica