Nastupno predavanje dr.sc. Ivane Maurović 11. listopada 2017. (nadopuna)

Nastupno predavanje na temu "Teorijski pristupi u grupnom radu" znanstvene suradnice dr.sc. Ivane Maurović za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u srijedu 11. listopada 2017. u okviru predmeta Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P5 s početkom u 15:30 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

 1. Prof.dr.sc. Antonija Žižak,
  redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, predsjednica povjerenstva
 2. Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović,
  redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, članica
 3. Prof.dr.sc. Dejana Bouillet,
  redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta ua Zagrebu, članica
 4. Doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić,
  docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
 5. Prof.dr.sc. Marija Lebedina Manzoni,
  redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica