Nastupno predavanje dr.sc. Gabrijele Ratkajec Gašević 11. listopada 2017.

Nastupno predavanje na temu "Opća načela planiranja grupnog rada" znanstvene suradnice dr.sc. Gabrijele Ratkajec Gašević za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u srijedu 11. listopada 2017. u okviru predmeta Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb u dvorani P5 s početkom u 16:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Antonija Žižak,
    redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva
  2. Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović,
    redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Prof.dr.sc. Dejana Bouillet,
    redovita profesorica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta ua Zagrebu, članica.