Ljetno radno vrijeme Fakulteta

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet za vrijeme ljetnih praznika uvodi sljedeći raspored radnog vremena:

  • studentska referada za preddiplomske i diplomske studije bit će zatvorena za rad sa studentima od 17. srpnja do 25. kolovoza 2017.
  • 24. srpnja do 25. kolovoza 2017. Fakultet će raditi od 8 do 13 sati

Od 28. kolovoza 2017. Fakultet će raditi po uobičajenom radnom vremenu svakog radnog dana.