Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Ive Babić 12. srpnja 2017.

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Ive Babić pod naslovom "Očekivanja roditelja od rane intervencije u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" održat će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u srijedu, 12. srpnja 2017. godine u predavaonici P10 s početkom u 11:00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc.dr.sc. Sanja Šimleša,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša,
    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Doc.dr.sc. Marina Milić Babić,
    vanjska članica