Javna obrana doktorske disertacije Saše Rajića 24. travnja 2017.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu“ pristupnik Saša Rajić branit će u ponedjeljak 24. travnja 2017. u predavaonici P7 s početkom u 15,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 27. ožujka 2017. godine u sastavu:

  1. Izv.pof.dr.sc. Anita Jandrić Nišević,
    izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Povjerenstva
  2. Prof.emeritus Milko Mejovšek,
    profesor emeritus Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
  3. Doc.dr.sc. Joško Vukosav,
    docent na Ministarstvu unutarnjih poslova RH, Policijska akademija, Visoka policijska škola, vanjski član.