Erasmus+ sporazumi

Partnerske institucije

Popis institucija s kojima Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ima potpisane Erasmus+ ugovore za akademsku godinu 2022./2023.

S obzirom na različitosti studijskih programa na ERF-u, nemoguće je naći strani fakultet koji će u jednakoj mjeri pokrivati sadržaj sva tri studijska programa na ERF-u. Program na određenom stranom fakultetu odgovara nekom našem studijskom programu više, nekom manje. Preporuke iz tablice su naša sugestija i molimo da ih uzmete u obzir prilikom odabira stranog fakulteta.

VAŽNO!

* Preporučuje se studentima da svakako prije prijave na natječaj detaljno pregledaju web stranice stranih fakulteta i popise predmeta koji su ponuđeni na engleskom jeziku kako bi se uvjerili da ima dovoljno ponuđenih predmeta iz njihovog područja studija (ne nude svi fakulteti svake godine iste predmete i potrebno je provjeriti ponudu predmeta).

Razmjena studenta u okviru Erasmus+ programa moguća je isključivo s ovim institucijama:

 

Država Sveučilište/Fakultet Erasmus kod Subject area code/ISCED code
Razina studija Broj  studenata Trajanje boravka Preporučuje se studentima *

1.

Belgija

University College Lueven Limburg
Department of Social Work

B LEUVEN18

0919 Health, not elsewhere classified

preddiplomski i diplomski
(samo zimski semestar)

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

2.

Belgija

Ghent University
Faculty of Medicine and Health Sciences,
Department of Rehabilitation

B GENT01 0920 Welfare, not further specified preddiplomski i diplomski

4

1 semestar
(5 mjeseci)
Logopedija,
Rehabilitacija

3.

Češka

Charles University in Prague
First Faculty of Medicine

CZ PRAHA07

09 Health and Welfare

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija

4.

Finska

University of Jyvaskyla
Faculty of Education and Psychology

SF JYVASKY01

0111 Education Science

preddiplomski i diplomski

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Rehabilitacija,
Edukacijska rehabilitacija,
Logopedija,
Socijalna pedagogija

5.

Nizozemska

Radboud University Nijmegen
Faculty of Social Science

NL NIJMEGE01

0111 Education Science
031 Social and Behavioral Science

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(6 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

6.

Poljska

Pedagogical University of Krakow
Faculty of Pedagogy

PL KRAKOW05

0111 Education Science

preddiplomski i diplomski

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

7.

Portugal

Instituto Politecnico Setubal
School of Health

P SETUBAL01

0915 Therapy and Rehabilitation

preddiplomski i diplomski
(samo ljetni semestar)

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Logopedija (isključivo

 

Opće informacije

Erasmus+ je novi program za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji je zamijenio sedam postojećih programa. Trajanje programa je 7 godina (2014.-2020.)

Aktivnosti unutar Erasmus+ programa temelje se na potpisanim sporazumima između institucija koje su nositeljice Erasmus povelje za visoko obrazovanje. U prosincu 2013. godine Europska komisija dodijelila je Sveučilištu u Zagrebu Erasmus povelju za visoko obrazovanje za cijelo razdoblje od 2014. do 2020.

Sveučilište u Zagrebu ima 33 sastavnice (Fakulteta/Akademije). Erasmus+ sporazumi dogovaraju se i potpisuju na razini sastavnice (potpisuje ih dekan).

Erasmus+ sporazumi potpisuju se jednu godinu unaprijed za sljedeću akademsku godinu. Rok je 1 . studeni.

Ovaj model međuinstitucijskog sporazuma koristi se isključivo pri sklapanju sporazuma sa partnerskim učilištima iz programskih zemalja (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija).

Trajanje individualnih mobilnosti:

  • studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka: 3 - 12 mjeseci
  • studentska mobilnost u svrhu stručne prakse: 2- 12 mjeseci
  • mobilnost osoblja: 2 dana - 2 mjeseca, minimalno 8 sati predavanja ako se radi o aktivnosti održavanja nastave

Ime institucije: Sveučilište u Zagrebu
Erasmus kod: HR ZAGREB01
Erasmus+ INFORMATION SHEET
Erasmus Policy Statement
Erasmus Charter 255154-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-1-ECHE